Bài đăng

Hình ảnh
Thiết lập tuyến đường bay khép kín của vật thể bay không người lái hạng nhẹ khi có dữ liệu thống kê về gió trong vùng bay

Authors: Phạm, Xuân Quyền

Trong bài báo này, tác giả trình bày phương pháp xác định tuyến đường bay tối ưu của vật thể bay không người lái hạng nhẹ khi có dữ liệu thống kê về gió trong vùng bay. Đây là cơ sở khoa học để xây dựng chương trình bay trên khoang của UAV khi điều kiện thời tiết phức tạp. Kết quả tính toán phù hợp với những lời giải của các công trình đã được công bố...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61580

Hình ảnh
Isolation and Characterization of Defensins Genes from Vietnamese Brassica juncea

Plant defensins are small, basic cysteine-rich peptides ranging from 45 to 54 amino acids and are positively charged. They are a part of the innate immune system and possess antifungal and/or antibacterial activities found in many plant species, including Brassica family. Brassica juncea has been known as a nutritional vegetable, medicinal plant species and an oilseed crop in many countries. It has also been reported to be heat- and drought-tolerant and resistant to fungal diseases. This study aimed to isolate and characterize the BjAFP defensins genes from Vietnamese B. juncea. As the result, three nucleotide sequences of defensins genes were amplified, including BjAFP1, BjAFP4-like and an unpublished gene called BjAFPx. By comparison of DNA sequences from PCR and RT-PCR products, the result showed that, each gene consisted of one intron and two exons. Two exons had respectively 64 nucleot…
Hình ảnh
Tổng hợp oxim từ dầu vỏ hạt điều Việt Nam và nghiên cứu các đặc tính lý-hóa, khả năng hấp thụ ion kim loại (Cu2+, Ga3+) của chúng : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 60 44 01 14

Authors: Hoàng, Anh Sơn
Bùi, Quốc Nam

Bằng phương pháp chưng cất phân đoạn dưới áp suất giảm, đã tách thành công cacdanol khỏi dầu vỏ hạt điều với hiệu suất 70%. Tổng hợp thành công hợp chất andoxim từ cacdanol theo phương pháp 2 giai đoạn. Bằng các phương pháp phổ hiện đại như IR, 1H-NMR, 13C (...)

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39741

Hình ảnh
Thành phần loài và phân bố của rong biển vùng triều ven biển một số tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình

Authors: Đàm, Đức Tiến

Vùng triều ven biển một số tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An và Quảng Bình) từ Quảng Ninh đến Quảng Bình) dài khoảng 500 km, có nhiều đảo chắn phía ngoài (thuộc vịnh bái Tử Long và Hạ Long) và các cửa sông (Hồng, Thái Bình, Ninh Cơ),... Kết quả nghiên cứu về thành phần loài và phân bố của rong biển vùng triều trong hai năm 2013 và 2014 của đề tài KC 09.07-11.25, đã chỉ ra rằng, vùng triều ven biển một số tỉnh (Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình) đã phát hiện được 45 loài rong biển, thuộc 4 ngành là rong Lam, rong Đỏ, rong Nâu và rong Lục. Trong số đó, rong Lam (Cyanophyta) có 11 loài, chiếm 24,45% tổng số loài; rong Đỏ (Rhodophyta): 17 loài, 37,7%; rong Nâu (Phaeophyta): 1 loài, 2,43% và rong Lục (Chlorophyta): 16 loài, 35,5%. Về tổng số, số lượng loài tại các điểm khảo sát dao động từ 11 loài (…
Hình ảnh
Tổng hợp nghiên cứu phức chất Pd(II), Pt(II) với phối tử amin hai càng chứa hợp phần antraxen

Authors: Nguyễn, Minh Hải
Phạm, Thị Yến

Phối tửamin hai càng chứa hợp phần antraxen, BAAE2, phản ứng với các tiền chất kim loại tương ứng như[PdCl2(CH3CN)2], [PtCl2(DMSO)2] tạo ra sản phẩm màu vàng. Các kết quả phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton cho thấy sự tạo thành phức chất của kim loại với phối tử amin hai càng thông qua vòng chelat năm cạnh với tương tác spin-spin phức tạp...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61462


Hình ảnh
Một triterpenoid và bốn xanthon từ vỏ cây thành ngạnh nam (Cratoxylum cochinchinense)

Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Nguyễn, Diệu Liên Hoa

Một triterpenoid là (13E,17E)-polypoda-7,13,17,21-tetraen-3β-ol và bốn xanthon là cochinchinon A, cratoxylumxanthon B, 9-hydroxycalabaxanthon và 1,5-dihydroxy-13-methyl-13-(4-methylpent-3-enyl)-2H-pyrano[2,3-c]xanthen-9-on, đã được phân lập từcao hexan của vỏ cây thành ngạnh nam (Cratoxylum cochinchinense). Cấu trúc của các hợp chất này được xác định dựa vào phổNMR...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61421Hình ảnh
Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự hình thành xúc tác hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3 dùng cho phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren bằng hidroperoxit

Authors: Đặng, Văn Long
Hán, Thị Huệ
Nguyễn, Tiến Thảo
Hoa, Hữu Thu

Trong báo này, một dãy các chất xúc tác hidrotanxit Mg-Ni_Al-CO3 được điều chế theo phương pháp đồng kết tủa ở các pH khác nhau để nghiên cứu ảnh hưởng của pH lên sự hình thành hidrotanxit và độ hoạt động xúc tác của chúng. Các tinh chất cấu truc và thành phần cấu trúc của các chất rắn thud dược đã được xác định bằng các phương pháp vật lý : XRD, IR, SEM, TEM, EDS. Độ hoạt động xúc tác của chúng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc ở pha lỏng được đánh giá ở các điều kiện khác nhau. Các kết quả nghiên cứu thu được chỉ ra rằng các chất rắn có đặc điểm cấu trúc của hidrotanxit và độ chọn lọc trogn phản ứng oxi hóa stiren thành benzanđehit rất cao....

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61355