Bài đăng

Hình ảnh
Suy ngẫm về bài thơ “Xuân tứ” của Lý Bạch

“Xuân tứ” là một trong những bài thơ truyền đời của Lý Bạch. Để hiểu chân giá trị của nó, người đọc không chỉ cần hiểu biết về kiến thức ngôn ngữ, văn học mà còn cần trang bị kiến thức về lịch sử, địa lí, xã hội học và cả tâm, sinh lí học. Bài viết trên cơ sở tiếp thu ý kiến của một số học giả đi trước, phân tích sâu thêm một bước giá trị tư tưởng và nghệ thuật của bài thơ, từ đó khẳng định tài hoa của thi tiên Lý Bạch...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58866

Hình ảnh
Những đặc trưng trong sách tác truyện ngắn của nhà văn Ai Cập Yusuf Idris

Nhà văn Yusuf Idris (1927-1991) được coi là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho sự phát triển truyện ngắn hiện đại ở Ai Cập nói riêng và Ả rập nói chung. Những tác phẩm của ông đã mở ra cánh cửa mới cho văn đàn đất nước, ảnh hưởng đến nhiều tác giả trẻ ở thế hệ sau. Vì vậy, việc nghiên cứu những đặc trưng trong các sáng tác truyện ngắn của tác giảnày đóng vai trò quan trọng trong quá trình tìm hiểu dòng chảy phát triển văn học hiện đại ở khu vực Ả rập. Trong giới hạn cho phép, bài viết này sẽ tập trung khảo sát bốn đặc trưng chính, nổi bật trong các tác phẩm truyện ngắn của nhà văn Yusuf Idris, đó là: mâu thuẫn giữa tầng lớp giàu - nghèo, nông thôn - đô thị; biểu tượng im lặng; biểu tượng không gian khép kín và sự sử dụng sinh ngữ Ả rập Ai Cập...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61342

Hình ảnh
Đánh giá giám sát tăng trưởng xanh: Thực tiễn trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam

TTX được coi là một con đường phù hợp nhất để phát triển bền vững mà nhiều nước trên thế giới đang theo đuổi, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, việc đo đạc, đánh giá thực hiện TTX là một tiến trình đa dạng và phức tạp. Bài viết tổng hợp các vấn đề thực tiễn trên thế giới về nội dung và các Chỉ số đánh giá giám sát TTX của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) theo các nội dung về Hiệu suất TN&MT; Nền tảng tài sản thiên nhiên; Chất lượng cuộc sống về môi trường; Cơ hội kinh tế và phản hồi chính sách. Trên cơ sở xem xét mục tiêu và nội dung thực hiện chiến lược TTX của Việt Nam và những kinh nghiệm trên thế giới, một bộ Chỉ số/chỉ tiêu và một quy trình đánh giá giám sát thực hiện TTX cho Việt Nam đã được đề xuất...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10306

Hình ảnh
Tạo cây thuốc lá mang gen đa đoạn kháng virus TMV, CMV, TYLCV và TSWV bằng kỹ thuật RNAi

RNAi là phương pháp sử dụng rộng rãi để phát triển các cây thuốc lá chuyển gen kháng virus phổ rộng giúp giảm đáng kể thiệt hại về năng suất do virus gây ra. Do đó, trong nghiên cứu này chúng tôi đã tiến hành thiết kế vector chuyển gen nhị thể pGWTCYS mang cấu trúc RNAi lặp lại đoạn gen TCYS đảo chiều có ngăn cách một đoạn intron. Đoạn gen TCYS mang đa đoạn gen chức năng không đầy đủ của 4 loại virus gây hại phổ biến nhất trên cây thuốc lá ở Việt Nam là TMV (Tobacco mosaic virus – virus khảm thuốc lá), CMV (Cucumber mosaic virus – virus khảm dưa chuột), TYLCV (Tomato yellow leaf curl virus – virus xoăn vàng lá cà chua) và TSWV (Tomato spotted wilt virus – virus héo đốm cà chua). Cấu trúc này được chuyển vào 2 giống thuốc lá Nicotiana tabacum K326 và C9-1. Sau quá trình tái sinh và chọn lọc đã thu được 66 dòng cây (36 dòng K326 và 30 dòng C9-1) phát triển bình thường. Phân tích PCR cho…
Hình ảnh
Thiết lập tuyến đường bay khép kín của vật thể bay không người lái hạng nhẹ khi có dữ liệu thống kê về gió trong vùng bay

Authors: Phạm, Xuân Quyền

Trong bài báo này, tác giả trình bày phương pháp xác định tuyến đường bay tối ưu của vật thể bay không người lái hạng nhẹ khi có dữ liệu thống kê về gió trong vùng bay. Đây là cơ sở khoa học để xây dựng chương trình bay trên khoang của UAV khi điều kiện thời tiết phức tạp. Kết quả tính toán phù hợp với những lời giải của các công trình đã được công bố...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61580

Hình ảnh
Isolation and Characterization of Defensins Genes from Vietnamese Brassica juncea

Plant defensins are small, basic cysteine-rich peptides ranging from 45 to 54 amino acids and are positively charged. They are a part of the innate immune system and possess antifungal and/or antibacterial activities found in many plant species, including Brassica family. Brassica juncea has been known as a nutritional vegetable, medicinal plant species and an oilseed crop in many countries. It has also been reported to be heat- and drought-tolerant and resistant to fungal diseases. This study aimed to isolate and characterize the BjAFP defensins genes from Vietnamese B. juncea. As the result, three nucleotide sequences of defensins genes were amplified, including BjAFP1, BjAFP4-like and an unpublished gene called BjAFPx. By comparison of DNA sequences from PCR and RT-PCR products, the result showed that, each gene consisted of one intron and two exons. Two exons had respectively 64 nucleot…
Hình ảnh
Tổng hợp oxim từ dầu vỏ hạt điều Việt Nam và nghiên cứu các đặc tính lý-hóa, khả năng hấp thụ ion kim loại (Cu2+, Ga3+) của chúng : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 60 44 01 14

Authors: Hoàng, Anh Sơn
Bùi, Quốc Nam

Bằng phương pháp chưng cất phân đoạn dưới áp suất giảm, đã tách thành công cacdanol khỏi dầu vỏ hạt điều với hiệu suất 70%. Tổng hợp thành công hợp chất andoxim từ cacdanol theo phương pháp 2 giai đoạn. Bằng các phương pháp phổ hiện đại như IR, 1H-NMR, 13C (...)

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39741